Mức giá Từ đến

Compare Listings

1,050$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL6556

1,050$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL6351

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng

Mã căn hộ: KCL6289

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng

Mã căn hộ: KCL6264

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL6251

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Thăng Long Number one

Giá cho thuê1,150$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Mã căn hộ: KCL6233

Giá cho thuê1,150$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Giá cho thuê1,400$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Keangnam

Mã căn hộ: KCL6043

Giá cho thuê1,400$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Keangnam

Giá cho thuê980$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL5982

Giá cho thuê980$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL5817

1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Thăng Long Number one