Mức giá Từ đến

Compare Listings

1,800$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 2PN, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7213

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

2,700$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 3PN, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 110

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7186

2,700$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 110

Vinhomes Metropolis

1,700$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 2PN, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 72

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6918

1,700$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 72

Vinhomes Metropolis

1,900$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 2PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6909

1,900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

1,900$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 2PN, FULL ĐỒ, CHO THUÊ

Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 72

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6902

1,900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 72

Vinhomes Metropolis

2,000$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 2PN, FULL NỘI THẤT, CHO THUÊ

Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 69

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6892

2,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 69

Vinhomes Metropolis

2,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 74

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6879

2,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 74

Vinhomes Metropolis

1,600$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6870

1,600$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

2,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6862

2,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis