Mức giá Từ đến

Compare Listings

3,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3m: 135

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6850

3,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3m: 135

Vinhomes Metropolis

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6843

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 74

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6797

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 74

Vinhomes Metropolis

1,100$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1: 50

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6789

1,100$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1: 50

Vinhomes Metropolis

1,700$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2: 65

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6782

1,700$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2: 65

Vinhomes Metropolis

1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1: 51

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6771

1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1: 51

Vinhomes Metropolis

2,600$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2: 101

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6760

2,600$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2: 101

Vinhomes Metropolis

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2: 76

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6743

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2: 76

Vinhomes Metropolis

3,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL6568

3,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3

Vinhomes Metropolis