Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê890$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

36 Hoàng Cầu

Mã căn hộ: KCL6344

Giá cho thuê890$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

36 Hoàng Cầu

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

165 Thái Hà, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL6282

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

165 Thái Hà, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê355$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

170 Đê La Thành, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL6195

Giá cho thuê355$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

170 Đê La Thành, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Mipec Tower

Mã căn hộ: KCL5702

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Mipec Tower

Gia cho thuê1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, VinHomes Nguyễn Chí Thanh

Mã căn hộ: KCL4166

Gia cho thuê1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, VinHomes Nguyễn Chí Thanh