Mức giá Từ đến

Compare Listings

730$/tháng

IMPERIA GARDEN-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL8150

730$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Imperia Garden

1,000$/tháng

ROYAL CITY-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 132

Royal City

Mã căn hộ: KCL8128

1,000$/tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 132

Royal City

800$/Tháng

GOLDSEASON-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

Mã căn hộ: KCL8047

800$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

1,000$/tháng

IMPERIA GARDEN-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 92

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL8037

1,000$/tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 92

Imperia Garden

1,100$/tháng

ROYAL CITY-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City

Mã căn hộ: KCL8021

1,100$/tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City

710$/tháng

GOLDEN PALM – 2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Golden Palm

Mã căn hộ: KCL8002

710$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Golden Palm

710$/Tháng

GOLDSEASON – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 97

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7954

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 97

Goldseason

900$/Tháng

ROYAL CITY-2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

Mã căn hộ: KCL7878

900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

667$/Tháng

IMPERIA GARDEN-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7869

667$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden