Mức giá Từ đến

Compare Listings

710$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 2PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7220

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

1,200$/Tháng

ROYAL CITY – 2 NGỦ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 110

Royal City

Mã căn hộ: KCL7199

1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 110

Royal City

840$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 2 PHÒNG NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7172

840$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden

755$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 2PN, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7155

755$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden

1,000$/Tháng

ROYAL CITY – 2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

Mã căn hộ: KCL7137

1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

730$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7074

730$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

780$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 3PN, FULL ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 100

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7059

780$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 100

Imperia Garden

800$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 3PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 93

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7024

800$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 93

Imperia Garden

1,200$/Tháng

ROYAL CITY – 2PN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City

Mã căn hộ: KCL7001

1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City