Mức giá Từ đến

Compare Listings

Gía cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL5452

Gía cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL5279

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL4597

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL4582

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp