Mức giá Từ đến

Compare Listings

667$/Tháng

219 TRUNG KÍNH-2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

219 Trung Kính

Mã căn hộ: KCL7846

667$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

219 Trung Kính

760$/Tháng

219 TRUNG KÍNH-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

219 Trung Kính

Mã căn hộ: KCL7707

760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

219 Trung Kính

710$/Tháng

219 TRUNG KÍNH – 2 NGỦ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

219 Trung Kính

Mã căn hộ: KCL7572

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

219 Trung Kính

Gía cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL5452

Gía cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL5279

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL4597

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp

Mã căn hộ: KCL4582

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

219 Trung Kính, Căn hộ cao cấp