Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê890$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

36 Hoàng Cầu

Mã căn hộ: KCL6344

Giá cho thuê890$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

36 Hoàng Cầu