Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol

Mã căn hộ: KCL5496

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol

Giá cho thuê670$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol

Mã căn hộ: KCL5119

Giá cho thuê670$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol

Giá cho thuê800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol

Mã căn hộ: KCL4672

Giá cho thuê800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol

Giá cho thuê580$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol

Mã căn hộ: KCL4067

Giá cho thuê580$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Ecolife Capitol