Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng

Mã căn hộ: KCL6289

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng

Mã căn hộ: KCL6264

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, FLC Phạm Hùng