Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê1,150$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Mã căn hộ: KCL6233

Giá cho thuê1,150$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Giá cho thuê1,300$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Mã căn hộ: KCL5431

Giá cho thuê1,300$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Giá cho thuê1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Mã căn hộ: KCL5397

Giá cho thuê1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Mã căn hộ: KCL4664

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Mã căn hộ: KCL4640

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace

Mã căn hộ: KCL4628

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Golden Palace