Mức giá Từ đến

Compare Listings

800$/Tháng

GOLDSEASON-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

Mã căn hộ: KCL8047

800$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

710$/Tháng

GOLDSEASON – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 97

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7954

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 97

Goldseason

710$/Tháng

GOLDSEASON-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7766

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

900$/Tháng

GOLDSEASON-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7714

900$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Goldseason

710$/Tháng

GOLDSEASON – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 89

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7685

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 89

Goldseason

710$/Tháng

GOLDSEASON – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 102

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7401

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 102

Goldseason

710$/Tháng

GOLDSEASON – 3PN, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

47 Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 89

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7360

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 89

Goldseason

620$/Tháng

GOLDSEASON – 2PN, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

47 Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 74

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7318

620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 74

Goldseason

800$/Tháng

GOLDSEASON – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

47 Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 87

Goldseason

Mã căn hộ: KCL7233

800$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 87

Goldseason