Mức giá Từ đến

Compare Listings

710$/Tháng

HOME CITY – 2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 71

Home City

Mã căn hộ: KCL7946

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 71

Home City

800$/tháng

HOME CITY-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Home City

Mã căn hộ: KCL7939

800$/tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Home City

755$/Tháng

HOME CITY-2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 71

Home City

Mã căn hộ: KCL7904

755$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 71

Home City

690$/Tháng

HOME CITY-2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Home City

Mã căn hộ: KCL7887

690$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Home City

710$/Tháng

HOME CITY-2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Home City

Mã căn hộ: KCL7801

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Home City

800$/Tháng

HOME CITY – 2 NGỦ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 71

Home City

Mã căn hộ: KCL7483

800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 71

Home City

620$/Tháng

HOME CITY – 2PN, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 59

Home City

Mã căn hộ: KCL7419

620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 59

Home City

1,000$/Tháng

HOME CITY – 2 PHÒNG NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Home City

Mã căn hộ: KCL7107

1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Home City

710$/Tháng

HOME CITY – 2 PHÒNG NGỦ, FULL ĐỒ, CHO THUÊ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Home City

Mã căn hộ: KCL7085

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Home City