Mức giá Từ đến

Compare Listings

1,000$/Tháng

Cho thuê căn hộ chung cư Home City, Trung Kính Complex, 3 ngủ, có đồ

Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL5828

1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL5639

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê730$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL5620

Giá cho thuê730$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL5542

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL4833

Giá cho thuê1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê1,050$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL4805

Giá cho thuê1,050$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL4724

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL4574

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Giá cho thuê760$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City

Mã căn hộ: KCL4137

Giá cho thuê760$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Home City