Mức giá Từ đến

Compare Listings

730$/tháng

IMPERIA GARDEN-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL8150

730$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Imperia Garden

1,000$/tháng

IMPERIA GARDEN-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 92

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL8037

1,000$/tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 92

Imperia Garden

667$/Tháng

IMPERIA GARDEN-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7869

667$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

710$/Tháng

IMPERIA GARDEN-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7811

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden

890$/Tháng

IMPERIA GARDEN-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 79

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7749

890$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 79

Imperia Garden

760$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 3 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 100

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7658

760$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 100

Imperia Garden

890$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 3PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7412

890$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 98

Imperia Garden

710$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 2PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7220

710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 66

Imperia Garden

840$/Tháng

IMPERIA GARDEN – 2 PHÒNG NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden

Mã căn hộ: KCL7172

840$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 81

Imperia Garden