Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Mon City

Mã căn hộ: KCL5001

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Mon City