Mức giá Từ đến

Compare Listings

1,000$/tháng

ROYAL CITY-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 132

Royal City

Mã căn hộ: KCL8128

1,000$/tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 132

Royal City

1,100$/tháng

ROYAL CITY-3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City

Mã căn hộ: KCL8021

1,100$/tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City

900$/Tháng

ROYAL CITY-2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

Mã căn hộ: KCL7878

900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

950$/Tháng

ROYAL CITY – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 104

Royal City

Mã căn hộ: KCL7474

950$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 104

Royal City

1,200$/Tháng

ROYAL CITY – 2 NGỦ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 110

Royal City

Mã căn hộ: KCL7199

1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 110

Royal City

1,000$/Tháng

ROYAL CITY – 2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

Mã căn hộ: KCL7137

1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

1,200$/Tháng

ROYAL CITY – 2PN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City

Mã căn hộ: KCL7001

1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 120

Royal City

1,100$/Tháng

ROYAL CITY – 3 PHÒNG NGỦ, FULL ĐỒ, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 136

Royal City

Mã căn hộ: KCL6983

1,100$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 136

Royal City

900$/Tháng

ROYAL CITY – 2 NGỦ, NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CHO THUÊ

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City

Mã căn hộ: KCL6962

900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 103

Royal City