Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Sapphire

Mã căn hộ: KCL5235

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Sapphire

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Sapphire

Mã căn hộ: KCL5222

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Sapphire

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Sapphire

Mã căn hộ: KCL4410

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Sapphire