Mức giá Từ đến

Compare Listings

556$/tháng

SEASON AVENUE-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Season Avenue

Mã căn hộ: KCL8120

556$/tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 70

Season Avenue

620$/Tháng

SEASON AVENUE-3 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 95

Season Avenue

Mã căn hộ: KCL7821

620$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 95

Season Avenue

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Mã căn hộ: KCL5650

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Giá cho thuê570$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Mã căn hộ: KCL5555

Giá cho thuê570$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Mã căn hộ: KCL5388

Giá cho thuê620$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Mã căn hộ: KCL5380

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Mã căn hộ: KCL5361

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Giá cho thuê670$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Mã căn hộ: KCL5350

Giá cho thuê670$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue

Mã căn hộ: KCL4983

Giá cho thuê580$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Season Avenue