Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê700$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL6215

Giá cho thuê700$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Giá cho thuê600$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL5739

Giá cho thuê600$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Star City

Giá cho thuê700$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL5586

Giá cho thuê700$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Star City

Giá cho thuê500$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL5579

Giá cho thuê500$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1

Căn hộ cao cấp, Star City

Giá cho thuê690$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL5461

Giá cho thuê690$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Giá cho thuê900$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL4894

Giá cho thuê900$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Giá cho thuê650$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL4845

Giá cho thuê650$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Giá cho thuê750$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City

Mã căn hộ: KCL4759

Giá cho thuê750$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Star City