Mức giá Từ đến

Compare Listings

900$/Tháng

THĂNG LONG NO.1 0- 2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL7678

900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Thăng Long Number one

1,000$/Tháng

THĂNG LONG NO.1 – 3 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 112

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL7516

1,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 112

Thăng Long Number one

1,200$/Tháng

THĂNG LONG NUMBER 01 – 2PN, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 116

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL7145

1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 116

Thăng Long Number one

1,300$/Tháng

THĂNG LONG NO.1 – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3m: 138

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL7100

1,300$/Tháng

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3m: 138

Thăng Long Number one

1,100$/Tháng

THĂNG LONG NO.1 – 3PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 112

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL7094

1,100$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 112

Thăng Long Number one

980$/Tháng

THĂNG LONG NO.1 – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CHO THUÊ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 110

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL7014

980$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 110

Thăng Long Number one

1,300$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL6674

1,300$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one

1,100$/Tháng

Cho thuê căn hộ chung cư Thăng Long Number 01, tháp B, tầng trung, 3 ngủ, đủ đồ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL6656

1,100$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one

1,200$/Tháng

Cho thuê căn hộ chung cư Thăng Long Number 01, Tháp A, tầng trung, 3 ngủ, đủ đồ

Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one

Mã căn hộ: KCL6647

1,200$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Thăng Long Number one