Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê800$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Thanh Bình - N07

Mã căn hộ: KCL5774

Giá cho thuê800$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Thanh Bình - N07