Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê670$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Trung Hòa Nhân Chính

Mã căn hộ: KCL5872

Giá cho thuê670$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Trung Hòa Nhân Chính

1,100$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Trung Hòa Nhân Chính

Mã căn hộ: KCL5803

1,100$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Trung Hòa Nhân Chính