Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê530$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vimeco Nguyễn Chánh

Mã căn hộ: KCL5902

Giá cho thuê530$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vimeco Nguyễn Chánh

Giá cho thuê530$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vimeco Nguyễn Chánh

Mã căn hộ: KCL4427

Giá cho thuê530$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vimeco Nguyễn Chánh