Mức giá Từ đến

Compare Listings

3,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3: 135

Vinhome Metropolis

Mã căn hộ: KCL6527

3,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 4Nhà V.Sinh: 3: 135

Vinhome Metropolis

2,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2: 75

Vinhome Metropolis

Mã căn hộ: KCL6511

2,000$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2: 75

Vinhome Metropolis

Vinhome Metropolis

Mã căn hộ: KCL6496

Vinhome Metropolis