Mức giá Từ đến

Compare Listings

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL6351

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê980$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL5982

Giá cho thuê980$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL4975

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL4363

Giá cho thuê900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL4355

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia