Mức giá Từ đến

Compare Listings

820$/Tháng

VINHOMES GARDENIA-2 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Hàm Nghi, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL7897

820$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Vinhomes Gardenia

890$/Tháng

VINHOMES GARDENIA-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Hàm Nghi, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL7742

890$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

Vinhomes Gardenia

670$/Tháng

VINHOMES GARDENIA – 1 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

6 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1m: 52

Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL7298

670$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1m: 52

Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL6351

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê980$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL5982

Giá cho thuê980$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL4975

Giá cho thuê710$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL4363

Giá cho thuê900$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia

Mã căn hộ: KCL4355

Giá cho thuê760$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, Vinhomes Gardenia