Mức giá Từ đến

Compare Listings

1,700$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 76

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7789

1,700$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 76

Vinhomes Metropolis

1,300$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS-1 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1m: 51

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7734

1,300$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1m: 51

Vinhomes Metropolis

1,800$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7694

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

2,600$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7627

2,600$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Vinhomes Metropolis

2,500$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 3 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 106

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7614

2,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 106

Vinhomes Metropolis

2,700$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 110

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7598

2,700$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 110

Vinhomes Metropolis

2,500$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 3 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7585

2,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 120

Vinhomes Metropolis

1,500$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 1 NGỦ, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

Số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1m: 45

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7563

1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 1Nhà V.Sinh: 1m: 45

Vinhomes Metropolis

1,800$/Tháng

VINHOMES METROPOLIS – 2PN, ĐẦY ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis

Mã căn hộ: KCL7462

1,800$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 73

Vinhomes Metropolis