Mức giá Từ đến

Compare Listings

1,300$/Tháng

VINHOMES NGUYỄN CHÍ THANH-2 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 86

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

Mã căn hộ: KCL7932

1,300$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 86

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

1,600$/Tháng

VINHOMES NGUYỄN CHÍ THANH-3 NGỦ, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 109

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

Mã căn hộ: KCL7921

1,600$/Tháng

Ph.Ngủ: 3Nhà V.Sinh: 2m: 109

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

1,400$/Tháng

VINHOMES NGUYỄN CHÍ THANH – 2PN, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

Mã căn hộ: KCL7449

1,400$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

1,500$/Tháng

VINHOMES NGUYỄN CHÍ THANH – 2PN, ĐỦ ĐỒ, CHO THUÊ

54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

Mã căn hộ: KCL7433

1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2m: 86

VinHomes Nguyễn Chí Thanh

Gia cho thuê1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, VinHomes Nguyễn Chí Thanh

Mã căn hộ: KCL4166

Gia cho thuê1,500$/Tháng

Ph.Ngủ: 2Nhà V.Sinh: 2

Căn hộ cao cấp, VinHomes Nguyễn Chí Thanh